serwis informacyjny
Menu główne
 • Zakres działania
 • Organizacja pracy
 • Zasięg terytorialny
 • Statut
 • Organy szkoły
 • Kadra
 • Godziny pracy
 • Zasady rektutacji
 • Ogłoszenia
 • Skargi i wnioski
 • Udostępnianie informacji
 • Dane adresowe
 • Sprawozdania, kontrole
 • Status prawny
 • Majątek
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU GłóWNE   \  ZASADY REKTUTACJI

    Zasady rekrutacji

  1. Szkoła przeprowadza rekrutację na zasadzie powszechnej dostępności.


  2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.


  3. Do szkoły przyjmuje się:


      a. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,

      b. za zgodą Dyrektora – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły.


  4. W szczególnych przypadkach rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o odroczeniu podejmuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.


  5. Do klasy pierwszej dziecko może być przyjęte rok wcześniej, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje na pisemny wniosek rodziców Dyrektor, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-16
    opracował Administrator BIP dnia 2010-12-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra