serwis informacyjny
Menu główne
 • Zakres działania
 • Organizacja pracy
 • Zasięg terytorialny
 • Statut
 • Organy szkoły
 • Kadra
 • Godziny pracy
 • Zasady rektutacji
 • Ogłoszenia
 • Skargi i wnioski
 • Udostępnianie informacji
 • Dane adresowe
 • Sprawozdania, kontrole
 • Status prawny
 • Majątek
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU GłóWNE   \  OGłOSZENIA

    Nabór na stanowisko INFORMATYK

  Nabór na stanowisko INFORMATYK


  Lista załączników
  1. Nabór na stanowisko INFORMATYK
    udostępnił Marcin Mazur dnia 2016-11-10
    opracował Marcin Mazur dnia 2016-11-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 euro na zapotrzebowanie stołówki Szkoły Podstawowej nr 9 w artykuły spożywcze w roku 2014..

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Specyfikacja
  3. Pakiety
  4. Druk ofertowy
  5. Oświadczenie
  6. Oświadczenie st
  7. Projekt umowy
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-02
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nabór na stanowisko specjalisty

  Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr.

  Dokumenty należy składać w terminie do 12.12.2013r.


  Lista załączników
  1. Nabor specjalista
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-28
    opracował Administrator BIP dnia 2013-11-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg rozstrzygnięty!

  Dostawa produktów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 9  w Olsztynie

  Ogłoszenie nr 75700-2013 z dnia 2013-02-22 r. - Olsztyn
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ,zgodnie z opracowanymi załącznikami oraz wcześniej złożonym zamówieniem.

  Ogłoszenie nr 75764-2013 z dnia 2013-02-22 r. - Olsztyn
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-22
    opracował Administrator BIP dnia 2013-02-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamawiający informuje o zmianach w przetargu nieograniczonym na zapotrzebowanie stołówki szkolnej w artykuły spożywcze w roku 2013.

  Na podstawie art.38 ust.4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu w dniu 22.01.2013  zmian w treści :

  • Ogłoszenie przetargu
  • Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • Pakiety
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22
  • Projekt umowy

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
  3. Pakiety.
  4. Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22.
  5. Projekt umowy.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-22
    opracował Administrator BIP dnia 2013-01-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 euro na zapotrzebowanie stołówki Szkoły Podstawowej nr 9 w artykuły spożywcze w roku 2013.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
  3. Pakiety
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22
  6. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania art. 24
  7. Projekt umowy
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-14
    opracował Administrator BIP dnia 2010-12-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra