serwis informacyjny
Menu główne
 • Zakres działania
 • Organizacja pracy
 • Zasięg terytorialny
 • Statut
 • Organy szkoły
 • Kadra
 • Godziny pracy
 • Zasady rektutacji
 • Ogłoszenia
 • Skargi i wnioski
 • Udostępnianie informacji
 • Dane adresowe
 • Sprawozdania, kontrole
 • Status prawny
 • Majątek
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU GłóWNE   \  MAJąTEK

    Majątek

  Majątek Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olsztynie wg stanu na dzień 31.12.2015 rok:

  1. Podstawowe środki trwałe: 

  a)      wartość brutto  5 069 609,44 zł;

  b)       umorzenie  1 646 228,06 zł;

  c)       wartość netto  3 423 381,38 zł.

  1. Pozostałe środki trwałe (powyżej 500 zł)  560 908,46 zł (umorzone w 100% w momencie oddania do używania).
  2. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej do  500 zł - pozostają w ewidencji ilościowej.
  3. Zbiory biblioteczne – 38 776,68 zł (umorzone w 100% w momencie oddania do używania).
  4. Wartości niematerialne i prawne – pozostałe (licencje na programy komputerowe) –

  7 016,96 zł (umorzone w 100% w momencie oddania do używania).

   

   

  Wytworzył  informację  01.04.2016 rok 

  Maria Gwiazda

    udostępnił Marcin Mazur dnia 2016-05-10
    opracował Marcin Mazur dnia 2016-05-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra