serwis informacyjny
Menu główne
 • Zakres działania
 • Organizacja pracy
 • Zasięg terytorialny
 • Statut
 • Organy szkoły
 • Kadra
 • Godziny pracy
 • Zasady rektutacji
 • Ogłoszenia
 • Skargi i wnioski
 • Udostępnianie informacji
 • Dane adresowe
 • Sprawozdania, kontrole
 • Status prawny
 • Majątek
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU GłóWNE   \  STATUS PRAWNY

    Status prawny
  Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
  • Statutu
  • Programu szkoły
  • Organizacji szkoły

  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Olsztyn.

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

   


    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-16
    opracował Administrator BIP dnia 2010-11-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra